Văn bản "Thông tư 12/1997/TT-BKH hướng dẫn Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao áp dụng cho đầu tư trong nước (ban hành kèm theo Nghị định 77/CP năm 1997) do Bộ Kế Hoạch Đầu Tư ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 19/06.2007

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 19/06/2007

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 12/1997/TT-BKH hướng dẫn Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao áp dụng cho đầu tư trong nước (ban hành kèm theo Nghị định 77/CP năm 1997) do Bộ Kế Hoạch Đầu Tư ban hành

Số hiệu 12/1997/TT-BKH Ngày ban hành 27/08/1997
Ngày có hiệu lực 11/09/1997 Ngày hết hiệu lực 19/06/2007
Nơi ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 12/1997/TT-BKH hướng dẫn Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao áp dụng cho đầu tư trong nước (ban hành kèm theo Nghị định 77/CP năm 1997) do Bộ Kế Hoạch Đầu Tư ban hành
Mục lục

Mục lục

Close