Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 12/1998/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về sử dụng vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) cho dự án "Nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá" do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 12/1998/TT-BTC Ngày ban hành 04/02/1998
Ngày có hiệu lực 19/02/1998 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Thông tư 12/1998/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về sử dụng vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) cho dự án "Nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá" do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close