Văn bản "Thông tư 12/BYT-TT-1996 hướng dẫn việc triển khai áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn "thực hành tốt sản xuất thuốc" của Hiệp hội các nước Đông Nam á (ASEAN) do Bộ Y tế ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 25/11.2004

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 25/11/2004

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 12/BYT-TT-1996 hướng dẫn việc triển khai áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn "thực hành tốt sản xuất thuốc" của Hiệp hội các nước Đông Nam á (ASEAN) do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu 12/BYT-TT Ngày ban hành 12/09/1996
Ngày có hiệu lực 27/09/1996 Ngày hết hiệu lực 25/11/2004
Nơi ban hành Bộ Y tế Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 12/BYT-TT-1996 hướng dẫn việc triển khai áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn "thực hành tốt sản xuất thuốc" của Hiệp hội các nước Đông Nam á (ASEAN) do Bộ Y tế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close