Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 12-TCHQ/KTTT-1996 hướng dẫn tạm thời Nghị định 97/CP-1995 thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi do Tổng Cục Hải Quan ban hành

Số hiệu 12-TCHQ/KTTT Ngày ban hành 09/02/1996
Ngày có hiệu lực 09/02/1996 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Thông tư 12-TCHQ/KTTT-1996 hướng dẫn tạm thời Nghị định 97/CP-1995 thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi do Tổng Cục Hải Quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close