Văn bản "Thông tư 121/TCCP-TC-1995 hướng dẫn về hệ thống làm công tác tổ chức Nhà nước ở các cơ quan Trung ương và địa phương do Ban Tổ chức, Cán bộ Chính phủ ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 02/03.2004

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 02/03/2004

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 121/TCCP-TC-1995 hướng dẫn về hệ thống làm công tác tổ chức Nhà nước ở các cơ quan Trung ương và địa phương do Ban Tổ chức, Cán bộ Chính phủ ban hành

Số hiệu 121/TCCP-TC Ngày ban hành 14/06/1995
Ngày có hiệu lực 14/06/1995 Ngày hết hiệu lực 02/03/2004
Nơi ban hành Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 121/TCCP-TC-1995 hướng dẫn về hệ thống làm công tác tổ chức Nhà nước ở các cơ quan Trung ương và địa phương do Ban Tổ chức, Cán bộ Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close