Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 01/01/1998

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 123/1998/TT-BTC về việc sử dụng kinh phí có mục đích, chi hỗ trợ đời sống, khen thưởng trong hệ thống Kho bạc Nhà nước do Bộ tài chính ban hành

Số hiệu 123/1998/TT-BTC Ngày ban hành 04/09/1998
Ngày có hiệu lực 01/01/1998 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 123/1998/TT-BTC về việc sử dụng kinh phí có mục đích, chi hỗ trợ đời sống, khen thưởng trong hệ thống Kho bạc Nhà nước do Bộ tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close