Văn bản "Thông tư 1254/1999/TT-BKHCNMT hướng dẫn Nghị định 45/1998/NĐ-CP quy định về chuyển giao công nghệ do Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 15/02.2006

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 15/02/2006

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 1254/1999/TT-BKHCNMT hướng dẫn Nghị định 45/1998/NĐ-CP quy định về chuyển giao công nghệ do Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường ban hành

Số hiệu 1254/1999/TT-BKHCNMT Ngày ban hành 12/07/1999
Ngày có hiệu lực 27/07/1999 Ngày hết hiệu lực 15/02/2006
Nơi ban hành Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 1254/1999/TT-BKHCNMT hướng dẫn Nghị định 45/1998/NĐ-CP quy định về chuyển giao công nghệ do Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường ban hành
Mục lục

Mục lục

Close