Văn bản "Thông tư 13/1998/TT-BTC hướng dẫn thu nộp khoản thu phụ thu xăng dầu nhập khẩu vào Ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/04.1998 và được thay thế bởi Thông tư 37/1998/TT-BTC hướng dẫn thu nộp khoản phụ thu xăng dầu nhập khẩu vào ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ 01/04/1998

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/04/1998

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 13/1998/TT-BTC hướng dẫn thu nộp khoản thu phụ thu xăng dầu nhập khẩu vào Ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 13/1998/TT-BTC Ngày ban hành 05/02/1998
Ngày có hiệu lực 01/02/1998 Ngày hết hiệu lực 01/04/1998
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 13/1998/TT-BTC hướng dẫn thu nộp khoản thu phụ thu xăng dầu nhập khẩu vào Ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close