Văn bản "Thông tư 13/2008/TT-BCT hướng dẫn hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại các vùng Tây nguyên, vùng Trung du và miền núi Bắc bộ" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/01.2011 và được thay thế bởi Quyết định 8257/QĐ-BCT năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, có hiệu lực từ 30/01/2017

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/01/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 13/2008/TT-BCT hướng dẫn hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại các vùng Tây nguyên, vùng Trung du và miền núi Bắc bộ

Số hiệu 13/2008/TT-BCT Ngày ban hành 05/11/2008
Ngày có hiệu lực 02/12/2008 Ngày hết hiệu lực 01/01/2011
Nơi ban hành Bộ Công thương Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 13/2008/TT-BCT hướng dẫn hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại các vùng Tây nguyên, vùng Trung du và miền núi Bắc bộ
Mục lục

Mục lục

Close