Văn bản "Thông tư 132/1999/TT-BTC hướng dẫn bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 29/08.2003 và được thay thế bởi Thông tư 73/2003/TT-BTC hướng dẫn Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ 29/08/2003

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 29/08/2003

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 132/1999/TT-BTC hướng dẫn bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 132/1999/TT-BTC Ngày ban hành 15/11/1999
Ngày có hiệu lực 13/07/1999 Ngày hết hiệu lực 29/08/2003
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 132/1999/TT-BTC hướng dẫn bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close