Văn bản "Thông tư 135/PC-KHKT-1995 hướng dẫn việc kiểm định kỹ thuật và cấp phép lưu hành phương tiện cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/01.2002

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/01/2002

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 135/PC-KHKT-1995 hướng dẫn việc kiểm định kỹ thuật và cấp phép lưu hành phương tiện cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu 135/PC-KHKT Ngày ban hành 27/06/1995
Ngày có hiệu lực 01/08/1995 Ngày hết hiệu lực 01/01/2002
Nơi ban hành Bộ Giao thông vận tải Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 135/PC-KHKT-1995 hướng dẫn việc kiểm định kỹ thuật và cấp phép lưu hành phương tiện cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Mục lục

Mục lục

Close