Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 137/UB-TTLB-1996 hướng dẫn thực hiện văn bản 7464 KT-TH-1995 về chính sách trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa lên miền núi do Ủy ban dân tộc miên núi ban hành

Số hiệu 137/UB-TTLB Ngày ban hành 06/03/1996
Ngày có hiệu lực 01/01/1996 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Thông tư 137/UB-TTLB-1996 hướng dẫn thực hiện văn bản 7464 KT-TH-1995 về chính sách trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa lên miền núi do Ủy ban dân tộc miên núi ban hành
Mục lục

Mục lục

Close