Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 138/1998/TT-BTC hướng dẫn việc cấp phát, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí Tổng điều tra dân số và nhà ở vào thời điểm 0 giời ngày 1/4/1999 do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 138/1998/TT-BTC Ngày ban hành 21/10/1998
Ngày có hiệu lực 05/11/1998 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Thông tư 138/1998/TT-BTC hướng dẫn việc cấp phát, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí Tổng điều tra dân số và nhà ở vào thời điểm 0 giời ngày 1/4/1999 do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close