Văn bản "Thông tư 1413-NG/TT-1995 quy định thể lệ hợp pháp hoá lãnh sự do Bộ Ngoại giao ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 18/06.1999

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 18/06/1999

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 1413-NG/TT-1995 quy định thể lệ hợp pháp hoá lãnh sự do Bộ Ngoại giao ban hành

Số hiệu 1413-NG/TT Ngày ban hành 31/07/1995
Ngày có hiệu lực 31/07/1995 Ngày hết hiệu lực 18/06/1999
Nơi ban hành Bộ Ngoại giao Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 1413-NG/TT-1995 quy định thể lệ hợp pháp hoá lãnh sự do Bộ Ngoại giao ban hành
Mục lục

Mục lục

Close