Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 13/11/1998

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 142/1998/TT-BTC sửa đổi Thông tư 116-TC/ĐT-1994 về việc quản lý, sử dụng 80 triệu NDT thuộc Hiệp định vay ODA của Chính phủ Trung Quốc do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 142/1998/TT-BTC Ngày ban hành 29/10/1998
Ngày có hiệu lực 13/11/1998 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 142/1998/TT-BTC sửa đổi Thông tư 116-TC/ĐT-1994 về việc quản lý, sử dụng 80 triệu NDT thuộc Hiệp định vay ODA của Chính phủ Trung Quốc do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close