Văn bản "Thông tư 149/1998/TT-BTC quy định chế độ chi tiêu cho việc tổ chức các hội nghị quốc tế ASEAN tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 11/07.2007

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 11/07/2007

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 149/1998/TT-BTC quy định chế độ chi tiêu cho việc tổ chức các hội nghị quốc tế ASEAN tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 149/1998/TT-BTC Ngày ban hành 17/11/1998
Ngày có hiệu lực 02/12/1998 Ngày hết hiệu lực 11/07/2007
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 149/1998/TT-BTC quy định chế độ chi tiêu cho việc tổ chức các hội nghị quốc tế ASEAN tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close