Văn bản "Thông tư 15/1999/TT-BTP hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện chế độ khen thưởng trong ngành Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/01.2002 và được thay thế bởi Thông tư 08/2001/TT-BTP hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện chế độ thi đua khen thưởng trong ngành tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành , có hiệu lực từ 01/01/2002

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/01/2002

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 15/1999/TT-BTP hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện chế độ khen thưởng trong ngành Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu 15/1999/TT-BTP Ngày ban hành 29/10/1999
Ngày có hiệu lực 13/11/1999 Ngày hết hiệu lực 01/01/2002
Nơi ban hành Bộ Tư pháp Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 15/1999/TT-BTP hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện chế độ khen thưởng trong ngành Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành
Mục lục

Mục lục

Close