Văn bản "Thông tư 15/2009/TT-BCT quy định tiêu chuẩn trình độ, năng lực của giám đốc điều hành mỏ do Bộ Công thương ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 13/01.2010 và được thay thế bởi Quyết định 90/QĐ-BTC năm 2010 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền đã hết hiệu lực pháp luật do Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ 13/01/2010

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 13/01/2010

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 15/2009/TT-BCT quy định tiêu chuẩn trình độ, năng lực của giám đốc điều hành mỏ do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu 15/2009/TT-BCT Ngày ban hành 25/06/2009
Ngày có hiệu lực 09/08/2009 Ngày hết hiệu lực 13/01/2010
Nơi ban hành Bộ Công thương Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 15/2009/TT-BCT quy định tiêu chuẩn trình độ, năng lực của giám đốc điều hành mỏ do Bộ Công thương ban hành
Mục lục

Mục lục

Close