Văn bản "Thông tư 156/1998/TT-BTC sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/01.2009

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/01/2009

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 156/1998/TT-BTC sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 156/1998/TT-BTC Ngày ban hành 12/12/1998
Ngày có hiệu lực 01/01/1999 Ngày hết hiệu lực 01/01/2009
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 156/1998/TT-BTC sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close