Văn bản "Thông tư 16/1997/TC-TCĐN hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính các dự án đầu tư cho hệ thống cấp nước và vệ sinh các thành phố, thị xã vay vốn ADB do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 08/06.1999 và được thay thế bởi Thông tư 59/1999/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính các dự án đầu tư cho hệ thống cấp nước và vệ sinh các thành phố, thị xã vay vốn ADB do Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ 08/06/1999

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 08/06/1999

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 16/1997/TC-TCĐN hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính các dự án đầu tư cho hệ thống cấp nước và vệ sinh các thành phố, thị xã vay vốn ADB do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 16/1997/TC-TCĐN Ngày ban hành 31/03/1997
Ngày có hiệu lực 15/04/1997 Ngày hết hiệu lực 08/06/1999
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 16/1997/TC-TCĐN hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính các dự án đầu tư cho hệ thống cấp nước và vệ sinh các thành phố, thị xã vay vốn ADB do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close