Văn bản "Thông tư 16/1998/TT-BYT quy định việc nhập khẩu, quản lý và sử dụng xe ôtô cứu thương do Bộ Y tế ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 28/12.2017 và được thay thế bởi Quyết định 5838/QĐ-BYT về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế đến 31 tháng 12 năm 2017, có hiệu lực từ 28/12/2017

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 28/12/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 16/1998/TT-BYT quy định việc nhập khẩu, quản lý và sử dụng xe ôtô cứu thương do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu 16/1998/TT-BYT Ngày ban hành 15/12/1998
Ngày có hiệu lực 30/12/1998 Ngày hết hiệu lực 28/12/2017
Nơi ban hành Bộ Y tế Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 16/1998/TT-BYT quy định việc nhập khẩu, quản lý và sử dụng xe ôtô cứu thương do Bộ Y tế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close