Văn bản "Thông tư 16/2009/TT-BCT về việc xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công thương do Bộ Công thương ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 15/07.2011 và được thay thế bởi Thông tư 22/2011/TT-BCT về xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành, có hiệu lực từ 15/07/2011

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 15/07/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 16/2009/TT-BCT về việc xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công thương do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu 16/2009/TT-BCT Ngày ban hành 25/06/2009
Ngày có hiệu lực 10/08/2009 Ngày hết hiệu lực 15/07/2011
Nơi ban hành Bộ Công thương Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 16/2009/TT-BCT về việc xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công thương do Bộ Công thương ban hành
Mục lục

Mục lục

Close