Văn bản "Thông tư 162/1997/TT-TCHQ hướng dẫn thi hành Nghị định 36/CP-1997 ban hành Quy chế Khu công nghiệp - Khu chế xuất - Khu công nghệ cao do Tổng cục Hải quan ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/07.2016

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/07/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 162/1997/TT-TCHQ hướng dẫn thi hành Nghị định 36/CP-1997 ban hành Quy chế Khu công nghiệp - Khu chế xuất - Khu công nghệ cao do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 162/1997/TT-TCHQ Ngày ban hành 14/07/1997
Ngày có hiệu lực 14/07/1997 Ngày hết hiệu lực 01/07/2016
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 162/1997/TT-TCHQ hướng dẫn thi hành Nghị định 36/CP-1997 ban hành Quy chế Khu công nghiệp - Khu chế xuất - Khu công nghệ cao do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close