Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 170/1998/TT-BTC hướng dẫn chuyển sổ khi áp dụng hệ thống tài khoản kế toán Ngân sách xã đối với các đơn vị xã, phường, thị trấn do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 170/1998/TT-BTC Ngày ban hành 22/12/1998
Ngày có hiệu lực 06/01/1999 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Thông tư 170/1998/TT-BTC hướng dẫn chuyển sổ khi áp dụng hệ thống tài khoản kế toán Ngân sách xã đối với các đơn vị xã, phường, thị trấn do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close