Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 01/01/2001

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 171/2001/TT-BQP hướng dẫn chi trả trợ cấp kháng chiến một lần đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng đang công tác trong quân đội có thời gian hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc do Bộ Quốc phòng ban hành

Số hiệu 171/2001/TT-BQP Ngày ban hành 19/01/2001
Ngày có hiệu lực 01/01/2001 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Quốc phòng Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 171/2001/TT-BQP hướng dẫn chi trả trợ cấp kháng chiến một lần đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng đang công tác trong quân đội có thời gian hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc do Bộ Quốc phòng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close