Văn bản "Thông tư 173/1997/UB-TH-1997 thực hiện Quyết định 35/TTg-1997 về việc phê duyệt chương trình xây dựng trung tâm cụm xã Miền núi, vùng cao do Uỷ ban dân tộc và miền núi ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 05/11.2001 và được thay thế bởi Thông tư 867/2001/TT-UBDTMN hướng dẫn thực hiện Dự án xây dựng trung tâm cụm xã thuộc Chương trình 135 do Ủy ban Dân tộc và Miền núi ban hành, có hiệu lực từ 05/11/2001

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 05/11/2001

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 173/1997/UB-TH-1997 thực hiện Quyết định 35/TTg-1997 về việc phê duyệt chương trình xây dựng trung tâm cụm xã Miền núi, vùng cao do Uỷ ban dân tộc và miền núi ban hành

Số hiệu 173/1997/UB-TH Ngày ban hành 28/03/1997
Ngày có hiệu lực 12/04/1997 Ngày hết hiệu lực 05/11/2001
Nơi ban hành Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 173/1997/UB-TH-1997 thực hiện Quyết định 35/TTg-1997 về việc phê duyệt chương trình xây dựng trung tâm cụm xã Miền núi, vùng cao do Uỷ ban dân tộc và miền núi ban hành
Mục lục

Mục lục

Close