Văn bản "Thông tư 18/1998/TT-BTC hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng giám sát chứng kiến Xổ số kiến thiết do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 11/01.2003 và được thay thế bởi Thông tư 118/2002/TT-BTC hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng giám sát chứng kiến xổ số kiến thiết do Bộ Tài Chính ban hành, có hiệu lực từ 11/01/2003

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 11/01/2003

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 18/1998/TT-BTC hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng giám sát chứng kiến Xổ số kiến thiết do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 18/1998/TT-BTC Ngày ban hành 13/02/1998
Ngày có hiệu lực 28/02/1998 Ngày hết hiệu lực 11/01/2003
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 18/1998/TT-BTC hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng giám sát chứng kiến Xổ số kiến thiết do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close