Văn bản "Thông tư 180/1998/TT-BTC bổ sung kế toán thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 25/04.2006

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 25/04/2006

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 180/1998/TT-BTC bổ sung kế toán thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 180/1998/TT-BTC Ngày ban hành 26/12/1998
Ngày có hiệu lực 01/01/1999 Ngày hết hiệu lực 25/04/2006
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 180/1998/TT-BTC bổ sung kế toán thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close