Văn bản "Thông tư 1817/1999/TT-BKHCNMT hướng dẫn khoản 7 danh mục I phụ lục I Nghị định 10/1998/NĐ-CP về xác nhận các dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 02/03.2001

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 02/03/2001

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 1817/1999/TT-BKHCNMT hướng dẫn khoản 7 danh mục I phụ lục I Nghị định 10/1998/NĐ-CP về xác nhận các dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

Số hiệu 1817/1999/TT-BKHCNMT Ngày ban hành 21/10/1999
Ngày có hiệu lực 05/11/1999 Ngày hết hiệu lực 02/03/2001
Nơi ban hành Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 1817/1999/TT-BKHCNMT hướng dẫn khoản 7 danh mục I phụ lục I Nghị định 10/1998/NĐ-CP về xác nhận các dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành
Mục lục

Mục lục

Close