Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 19/1997/TC-HCSN hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo thuộc Chương trình quốc gia về Công nghệ thông tin do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 19/1997/TC-HCSN Ngày ban hành 14/04/1997
Ngày có hiệu lực 01/01/1997 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Thông tư 19/1997/TC-HCSN hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo thuộc Chương trình quốc gia về Công nghệ thông tin do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close