Văn bản "Thông tư 19/2001/TT-BYT hướng dẫn điều kiện nhập khẩu trực tiếp thuốc phòng và chữa bệnh cho người do Bộ Y tế ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 12/02.2011 và được thay thế bởi Thông tư 47/2010/TT-BYT hướng dẫn hoạt động xuất, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc do Bộ Y tế ban hành, có hiệu lực từ 12/02/2011

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 12/02/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 19/2001/TT-BYT hướng dẫn điều kiện nhập khẩu trực tiếp thuốc phòng và chữa bệnh cho người do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu 19/2001/TT-BYT Ngày ban hành 28/08/2001
Ngày có hiệu lực 12/09/2001 Ngày hết hiệu lực 12/02/2011
Nơi ban hành Bộ Y tế Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 19/2001/TT-BYT hướng dẫn điều kiện nhập khẩu trực tiếp thuốc phòng và chữa bệnh cho người do Bộ Y tế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close