Văn bản "Thông tư 19/2010/TT-BCT ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương do Bộ Công Thương ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 25/05.2012 và được thay thế bởi Thông tư 08/2012/TT-BCT về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương , có hiệu lực từ 25/05/2012

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 25/05/2012

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 19/2010/TT-BCT ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương do Bộ Công Thương ban hành

Số hiệu 19/2010/TT-BCT Ngày ban hành 17/05/2010
Ngày có hiệu lực 01/07/2010 Ngày hết hiệu lực 25/05/2012
Nơi ban hành Bộ Công thương Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 19/2010/TT-BCT ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương do Bộ Công Thương ban hành
Mục lục

Mục lục

Close