Văn bản "Thông tư 1907/1999/TT-BKHCNMT hướng dẫn thực hiện Khoản 3 Điều 6 Nghị định 20/1999/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ giám định hàng hoá do Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 09/08.2001

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 09/08/2001

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 1907/1999/TT-BKHCNMT hướng dẫn thực hiện Khoản 3 Điều 6 Nghị định 20/1999/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ giám định hàng hoá do Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường ban hành

Số hiệu 1907/1999/TT-BKHCNMT Ngày ban hành 28/10/1999
Ngày có hiệu lực 12/11/1999 Ngày hết hiệu lực 09/08/2001
Nơi ban hành Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 1907/1999/TT-BKHCNMT hướng dẫn thực hiện Khoản 3 Điều 6 Nghị định 20/1999/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ giám định hàng hoá do Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường ban hành
Mục lục

Mục lục

Close