Văn bản "Thông tư 2/1998/TT-BTS hướng dẫn thi hành Nghị định 15/CP-1996 về quản lý thức ăn chăn nuôi do Bộ Thuỷ Sản ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 24/11.2011 và được thay thế bởi Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn Nghị định 08/2010/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, có hiệu lực từ 24/11/2011

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 24/11/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 2/1998/TT-BTS hướng dẫn thi hành Nghị định 15/CP-1996 về quản lý thức ăn chăn nuôi do Bộ Thuỷ Sản ban hành

Số hiệu 2/1998/TT-BTS Ngày ban hành 14/03/1998
Ngày có hiệu lực 14/03/1998 Ngày hết hiệu lực 24/11/2011
Nơi ban hành Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 2/1998/TT-BTS hướng dẫn thi hành Nghị định 15/CP-1996 về quản lý thức ăn chăn nuôi do Bộ Thuỷ Sản ban hành
Mục lục

Mục lục

Close