Văn bản "Thông tư 2147/1999/TT-BQP hướng dẫn chế độ bồi thường đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng bị tai nạn lao động do Bộ Quốc phòng ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 21/03.2004

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 21/03/2004

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 2147/1999/TT-BQP hướng dẫn chế độ bồi thường đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng bị tai nạn lao động do Bộ Quốc phòng ban hành

Số hiệu 2147/1999/TT-BQP Ngày ban hành 30/07/1999
Ngày có hiệu lực 14/08/1999 Ngày hết hiệu lực 21/03/2004
Nơi ban hành Bộ Quốc phòng Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 2147/1999/TT-BQP hướng dẫn chế độ bồi thường đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng bị tai nạn lao động do Bộ Quốc phòng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close