Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 07/03/1998

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 22/1998/TT-BTC bổ sung Thông tư 35-TC/HCSN-1996 hướng dẫn quản lý kinh phí các chương trình mục tiêu ngành phát thanh - truyền hình do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 22/1998/TT-BTC Ngày ban hành 20/02/1998
Ngày có hiệu lực 07/03/1998 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 22/1998/TT-BTC bổ sung Thông tư 35-TC/HCSN-1996 hướng dẫn quản lý kinh phí các chương trình mục tiêu ngành phát thanh - truyền hình do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close