Văn bản "Thông tư 223/2013/TT-BQP hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng ở bộ, ngành và địa phương năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 15/02.2015 và được thay thế bởi Thông tư 197/2014/TT-BQP quy định việc thực hiện công tác quốc phòng, quân sự ở bộ, ngành và địa phương do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, có hiệu lực từ 15/02/2015

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 15/02/2015

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 223/2013/TT-BQP hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng ở bộ, ngành và địa phương năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Số hiệu 223/2013/TT-BQP Ngày ban hành 23/12/2013
Ngày có hiệu lực 07/02/2014 Ngày hết hiệu lực 15/02/2015
Nơi ban hành Bộ Quốc phòng Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 223/2013/TT-BQP hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng ở bộ, ngành và địa phương năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close