Văn bản "Thông tư 23/1997/TC-TCT hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí, lệ phí sở hữu công nghiệp do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 31/01.2005 và được thay thế bởi Thông tư 132/2004/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp do Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ 31/01/2005

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 31/01/2005

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 23/1997/TC-TCT hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí, lệ phí sở hữu công nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 23/1997/TC-TCT Ngày ban hành 09/05/1997
Ngày có hiệu lực 23/05/1997 Ngày hết hiệu lực 31/01/2005
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 23/1997/TC-TCT hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí, lệ phí sở hữu công nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close