Văn bản "Thông tư 24-TC/KBNN-1997 về chế độ tập trung, quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/01.1998 và được thay thế bởi Thông tư 41/1998/TT-BTC về chế độ tập trung, quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ 01/01/1998

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/01/1998

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 24-TC/KBNN-1997 về chế độ tập trung, quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 24-TC/KBNN Ngày ban hành 13/05/1997
Ngày có hiệu lực 13/05/1997 Ngày hết hiệu lực 01/01/1998
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 24-TC/KBNN-1997 về chế độ tập trung, quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close