Văn bản "Thông tư 2433/TT-KCM-1996 hướng dẫn thi hành Nghị định 26/CP/1996 quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/07.2016

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/07/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 2433/TT-KCM-1996 hướng dẫn thi hành Nghị định 26/CP/1996 quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Số hiệu 2433/TT-KCM Ngày ban hành 03/10/1996
Ngày có hiệu lực 03/10/1996 Ngày hết hiệu lực 01/07/2016
Nơi ban hành Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 2433/TT-KCM-1996 hướng dẫn thi hành Nghị định 26/CP/1996 quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
Mục lục

Mục lục

Close