Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 253/1998/TT-BGTVT hướng dẫn Nghị định 40/1998/NĐ-CP-1998 về kinh doanh vận tải biển của công ty, doanh nghiệp tư nhân do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu 253/1998/TT-BGTVT Ngày ban hành 15/08/1998
Ngày có hiệu lực 30/08/1998 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giao thông vận tải Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Thông tư 253/1998/TT-BGTVT hướng dẫn Nghị định 40/1998/NĐ-CP-1998 về kinh doanh vận tải biển của công ty, doanh nghiệp tư nhân do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Mục lục

Mục lục

Close