Văn bản "Thông tư 257/1998/TT-BGTVT về hướng dẫn thực hiện Nghị định thư của Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông-Bưu điện-Xây dựng Lào thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam - Lào" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 06/06.2000 và được thay thế bởi Thông tư 201/2000/TT-BGTVT hướng dẫn thi hành Nghị định thư giữa Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông - Bưu điện - Xây dựng Lào nhằm thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Lào do Bộ Giao thông vận tải ban hành, có hiệu lực từ 06/06/2000

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 06/06/2000

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 257/1998/TT-BGTVT về hướng dẫn thực hiện Nghị định thư của Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông-Bưu điện-Xây dựng Lào thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam - Lào

Số hiệu 257/1998/TT-BGTVT Ngày ban hành 18/08/1998
Ngày có hiệu lực 02/09/1998 Ngày hết hiệu lực 06/06/2000
Nơi ban hành Bộ Giao thông vận tải Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 257/1998/TT-BGTVT về hướng dẫn thực hiện Nghị định thư của Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông-Bưu điện-Xây dựng Lào thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam - Lào
Mục lục

Mục lục

Close