Văn bản " Thông tư 26/2010/TT-BTC quy định sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 04/02.2017 và được thay thế bởi Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ 04/02/2017

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 04/02/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 26/2010/TT-BTC quy định sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 26/2010/TT-BTC Ngày ban hành 25/02/2010
Ngày có hiệu lực 11/04/2010 Ngày hết hiệu lực 04/02/2017
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 26/2010/TT-BTC quy định sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close