Văn bản "Thông tư 26/2012/TT-BCA hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng/tháng trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 15/08.2013 và được thay thế bởi Quyết định 780/QĐ-BCA năm 2014 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần về lĩnh vực an ninh, trật tự do Bộ Công an ban hành tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013, có hiệu lực từ 01/03/2014

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 15/08/2013

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 26/2012/TT-BCA hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng/tháng trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

Số hiệu 26/2012/TT-BCA Ngày ban hành 10/05/2012
Ngày có hiệu lực 01/06/2012 Ngày hết hiệu lực 15/08/2013
Nơi ban hành Bộ Công An Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 26/2012/TT-BCA hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng/tháng trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
Mục lục

Mục lục

Close