Văn bản "Thông tư 27-TC/CSTC-1996 hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty phát triển hạ tầng và Ban quản lý khu Công nghiệp do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 04/11.1997 và được thay thế bởi Thông tư 74-TC/TCT-1997 hướng dẫn Quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ 04/11/1997

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 04/11/1997

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 27-TC/CSTC-1996 hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty phát triển hạ tầng và Ban quản lý khu Công nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 27-TC/CSTC Ngày ban hành 25/05/1996
Ngày có hiệu lực 25/05/1996 Ngày hết hiệu lực 04/11/1997
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 27-TC/CSTC-1996 hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty phát triển hạ tầng và Ban quản lý khu Công nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close