Văn bản "Thông tư 28/1999/TT-BTCCBCP hướng dẫn thực hiện Nghị định 96/1998/NĐ-CP về chế độ thôi việc đối với cán bộ công chức do Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 31/12.2005

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 31/12/2005

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 28/1999/TT-BTCCBCP hướng dẫn thực hiện Nghị định 96/1998/NĐ-CP về chế độ thôi việc đối với cán bộ công chức do Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ ban hành

Số hiệu 28/1999/TT-BTCCBCP Ngày ban hành 31/07/1999
Ngày có hiệu lực 15/08/1999 Ngày hết hiệu lực 31/12/2005
Nơi ban hành Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 28/1999/TT-BTCCBCP hướng dẫn thực hiện Nghị định 96/1998/NĐ-CP về chế độ thôi việc đối với cán bộ công chức do Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close