Văn bản "Thông tư 29/1997/TC-TCT sửa đổi Thông tư 117-TC/TCT-1994 về việc thu lệ phí giao thông qua giá xăng dầu do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/07.2016

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/07/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 29/1997/TC-TCT sửa đổi Thông tư 117-TC/TCT-1994 về việc thu lệ phí giao thông qua giá xăng dầu do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 29/1997/TC-TCT Ngày ban hành 09/06/1997
Ngày có hiệu lực 01/07/1997 Ngày hết hiệu lực 01/07/2016
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 29/1997/TC-TCT sửa đổi Thông tư 117-TC/TCT-1994 về việc thu lệ phí giao thông qua giá xăng dầu do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close