Văn bản "Thông tư 293/1997/TT-ĐC về việc lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất đối với các tổ chức trong nước và việc cho thuê lại đất trong khu vực công nghiệp, khu chế xuất do Tổng cục Địa chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 29/12.2001

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 29/12/2001

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 293/1997/TT-ĐC về việc lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất đối với các tổ chức trong nước và việc cho thuê lại đất trong khu vực công nghiệp, khu chế xuất do Tổng cục Địa chính ban hành

Số hiệu 293/1997/TT-ĐC Ngày ban hành 14/03/1997
Ngày có hiệu lực 14/03/1997 Ngày hết hiệu lực 29/12/2001
Nơi ban hành Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 293/1997/TT-ĐC về việc lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất đối với các tổ chức trong nước và việc cho thuê lại đất trong khu vực công nghiệp, khu chế xuất do Tổng cục Địa chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close