Văn bản "Thông tư 3-TM/CSTTTN-1997 hướng dẫn quy định của Chính phủ về hoạt động mua bán, xuất nhập khẩu và gia công chế tác đá quý do Bộ Thương mại ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 31/03.1999 và được thay thế bởi Thông tư 18/1998/TT-BTM hướng dẫn Nghị định 57/1998/NĐ-CP về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoà, có hiệu lực từ 01/09/1998

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 31/03/1999

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 3-TM/CSTTTN-1997 hướng dẫn quy định của Chính phủ về hoạt động mua bán, xuất nhập khẩu và gia công chế tác đá quý do Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu 3-TM/CSTTTN Ngày ban hành 11/03/1997
Ngày có hiệu lực 01/07/1997 Ngày hết hiệu lực 31/03/1999
Nơi ban hành Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 3-TM/CSTTTN-1997 hướng dẫn quy định của Chính phủ về hoạt động mua bán, xuất nhập khẩu và gia công chế tác đá quý do Bộ Thương mại ban hành
Mục lục

Mục lục

Close