Văn bản "Thông tư 3055/1997/TT-SHCN hướng dẫn thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp và một số thủ tục khác trong Nghị định 63/CP-1996 quy định chi tiết về Sở hữu công nghiệp do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 09/05.2007

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 09/05/2007

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 3055/1997/TT-SHCN hướng dẫn thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp và một số thủ tục khác trong Nghị định 63/CP-1996 quy định chi tiết về Sở hữu công nghiệp do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

Số hiệu 3055/1997/TT-SHCN Ngày ban hành 31/12/1996
Ngày có hiệu lực 15/01/1997 Ngày hết hiệu lực 09/05/2007
Nơi ban hành Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 3055/1997/TT-SHCN hướng dẫn thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp và một số thủ tục khác trong Nghị định 63/CP-1996 quy định chi tiết về Sở hữu công nghiệp do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành
Mục lục

Mục lục

Close